Hlídání dětí

Maminky, potřebujete si nakoupit a nevíte kam s dítětem? Nabízíme krátkodobé hlídání dětí (cca 2 hodiny na základě dohody).

Hlídání je možné ve všední dny od 10 hod. do 19 hod.

Tuto službu ovšem nemůžeme poskytnout pokud je na našem hřišti více jak 20 dětí. Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.

Pravidla poskytování služby krátkodobého hlídání dětí v DC

1. Místo a čas poskytování služby:

 • Služba bude poskytována: Dětské hřiště Bambino
 • Pravidelná provozní doba:  Pondělí – Pátek  10.00 – 19.00 hod
 • Po domluvě možnost individuálního hlídání.
 • Nepravidelná provozní doba:  doprovodná služba v rámci jiných aktivit Centra (vzdělávací semináře, apod.).

2. Hlídány budou děti, splňující tyto podmínky:

 • Věk 3 – 12 let
 • Dítě bude zdravé, způsobilé k návštěvě dětského Centra

3. Základní informace a podmínky poskytování služby:

 • Služba bude poskytována za úplatu dle platného ceníku, rodiče zajistí stravu, pitný režim popř. hyg. pomůcky (plenky)
 • Maximální kapacita je 6 dětí najednou
 • Službu je lepší předem rezervovat – telefonicky/mailem. Na každý e-mail bude potvrzeno přijetí zprávy a sdělení o kapacitě: přijato/nepřijato
 • Oznamte prosím co nejdříve, pokud objednané hlídání nevyužijetev případě naplněné kapacity bude veden seznam náhradníků/ic a v případě uvolnění místa budete telefonicky kontaktováni
 • Poskytnutí služby může být odmítnuto při opakovaném nevyužití služby bez předchozí omluvy
 • Služba bude poskytována na základě předem uzavřené písemné dohody o poskytování služby, vč. vyplněného evidenčního listu dítěte, souhlasu s těmito pravidly hlídání. Tyto dokumenty prosím důkladně pročtěte, podepište před prvním využití služby. Dokumenty jsou platné do ukončení klientem. Po tuto dobu oznamujete pouze změny a podepisujete převzetí/vyzvednutí dítěte do sešitu docházky.
Průběh krátkodobého hlídání dětí

1. Převzetí dítěte

 • Před předáním rodič dítě přezuje (obuv s pevnou patou!) a převlékne do vhodného oblečení pro pohybové, hrací a výtvarné aktivity (např. tepláčky a triko). Odpovědnému pracovníkovi předá náhradní oblečení v sáčku (plínku), svačinu, pití – vše označené jménem dítěte.
 • Přijato bude jen dítě zdravé a způsobilé k návštěvě koutku, posouzení je v kompetenci odpovědné pracovnice, organizace je oprávněna v zájmu ostatních dětí neposkytnout dohodnutou péči, pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění (rýma, kašel).

2. Stravování a pitný režim dětí

Rodiče jsou povinni dětem zajistit:

 • Vlastní stravu formou svačiny trvanlivého charakteru, upravené k přímému použití, svačinky nesmí obsahovat bonbony a jiné drobné sladkosti, které by se mohly snadno dostat do rukou ostatních dětí a způsobit případné alergické reakce.
 • Pitný režim, v dostatečném množství, nejlépe v lahvi s pítkem (v případě nedostatku pití může dítě obdržet pitnou vodu).
 • Prosíme o viditelné označení svačiny i pití jménem dítěte.

3. Náplň činnosti dětí

 • Program bude přizpůsoben věku dětí, zaměřený na rozvoj rozumových, řečových a pohybových schopností formou společných pohybových, hudebních a výtvarných aktivit. Střídají se společné organizované aktivity a volná hra, respektujeme zájem dětí. Oblíbené aktivity vašich dětí uveďte prosím v evidenčním listě dítěte. Budeme podporovat kulturní a hygienické návyky.
 • Děti budou hlídány v prostorách dětského centra, a na oplocené zahrádce.
 • Při nenadálé závažné situaci (např. nemoc) bude rodič kontaktován telefonicky a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. V případě úrazu dítěte mu bude poskytnuta první pomoc (pracovnice jsou proškoleny, k dispozici je lékárnička), bude zapsán zápis do knihy úrazů, dle potřeby bude zavolána lékařská pomoc a rodiče budou neprodleně informováni telefonicky.

4. Vyzvednutí dítěte

 • Dítě bude předáno pouze osobě uvedené v evidenčním listu. Po prokázání totožnosti (občanský průkaz) vyzvedávající osoby a jejího oprávnění k vyzvednutí dítěte se zapíše čas předání dítěte do sešitu docházky a vyzvedávající osoba podpisem potvrdí, že dítě převzala zpět do své péče zdravé a v pořádku. Tímto okamžikem končí odpovědnost dětského centra za svěřené dítě.
 • V případě, že nestihnete vyzvednout dítěte v termínu dle dohody, nás prosím informujte na čísle: +420 534 008 385, +420 702 153 275.
 • Pokud si dítě nevyzvednete v pracovní době, bude v domácí péči odpovědného pracovníka hlídací služby a v nutném případě bude kontaktována Policie ČR.