Provozní řád

Provozní řád Dětského hřiště Bambino
 • Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
 • Na menší děti je třeba brát zvláštní ohled.
 • Upozorňujeme na nebezpečí , které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré tvrdé předměty s kterýma se můžou děti při hraní na atrakci zranit např. sponky, přívěšky, brýle, náušnice apd. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení pro pobyt na hřišti. Za poškození oblečení při pobytu v herně a na atrakcích, provozovatel hřiště neručí.
 • Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá pro celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
 • Vstup na koberec a na veškeré herní prvky hřiště je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH.
 • Prosíme o pochopení, že nemůžeme tolerovat konzumaci vlastích jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strav a jídlo pro alergiky.
 • Zákaz žvýkání v prostoru hřiště.
 • Do prostorů s herními prvky je zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití.
 • Odrážedla jsou určeny výhradně pro děti.
 • Šplhání po vnějších sítích velkého hřiště a dětského koutku je zakázáno.
 • Zákaz výstupu po skluzavce, hrozí nebezpečí vážného úrazu.
 • Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti je povolen pouze dětem do tří let. Starší děti mohou být z těchto prostor jakoukoliv dospělou osobou vykázáni.
 • Návštěvníci ručí při použití všech zařízení herny a sportovních zařízení, skluzavek, odrážedel a sanitárního zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem, nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Zákaz vstupu se zvířaty
 • Zákaz kouření v celém objektu
 • Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel zamezit přístup dalších návštěvníků, pak bude nutné počítat s čekací dobou.
 • Nalezené věci budou uloženy a nebudou-li vyzvednuty do 7dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.
 • Respektujte pokyny personálu, v případě nedodržení pokynů je personál oprávněn návštěvníka z herny vykázat bez nároku na vrácení vstupného.